Кампания за опазване на защитените зони и територии в България

 • Медицински центрове
 • Медицински лаборатории
 • Диагностично - консултативни центрове
 • Болници

  Последно обновяване: 4 януари 2010 г.

  Медицински центрове

  "Mедицински център Авицена" ЕООД
  Адрес: ул. "Милин камък" 39, кв. Лозенец
  Тел.: 02/866-36-21, факс: 02/866-55-80, 0894 363 074
  "Служба трудова медицина Авицена" ЕООД
  Офис София:
  ул. "Милин камък" 39, кв. Лозенец,
  Тел.: 02/866-36-21, факс: 02/866-55-80, GSM: 0888-818837
  Офис Бургас: ул. " Патриарх Евтимии" № 111, GSM 0887 233 761
  Web:www.mc-avicena.com
  e-mail: mc_avicena@abv.bg
  Специализирана медицинска дейност;
  Ново направление - профилактична медицина към центъра: предвид ежедневния стрес, на който са подложени всички работещи в нашата страна, предлагаме нов пакет от прегледи и изследвания, който ще даде цялостна картина за здравето и работоспособността.
  Абонаментни договори за медицинско обслужване. Договор със СЗОК.
  ЛКК, болнични листове, медицински свидетелства.

  "Анаста"
  Адрес: ул. "Акад. Г. Бончев" № 1(срещу издателство-БАН, до сервиз "Волво"/"Рено")
  Тел.: 979-20-24
  Прием: 8-16 ч.
  Имунодиагностиска, имунотерапия на СТАФИЛОКОКОВИ заболявания

  "Ангио", медицински център
  Специализиран център по съдова хирургия и ангиография

  Адрес: ул. Георги Софийски 3, ВМА - поликлиника, ет. 1, кабинети 28 ­ 35
  Тел.: 922-58-55, 922-52-58, 922-59-09, факс: 958-63-81
  Ангиографски изследвания: Диагностични и интервенционални рентгенологични методи за диагностика и лечение на артериални и венозни заболявания.
  Организиране и провеждане на профилактични медицински прегледи съгл. Наредба № 3 на МФ.
  Специализирани кабинети:

  Медицински център "Медирс"
  Адрес: ж.к.Стрелбище, ул."Дедеагач" бл. 60А вх.В, партер; Тел./факс: 02/859-22-80, 0884-513744
  Раб. време: 8:00 - 20:00 ч.
  e-mail: medirs@mail.bg
  Страница: www.medirs.com
  Прегледи и консултации с лекари специалисти от Университетски болници:
  - вътр. болести, кардиолог, ревматолог, пулмолог, нефролог, ендокринолог, хематолог, гастроентеролог, невролог, онколог, УНГ болести, хирург, мамолог, уролог, дерматолог, алерголог, хомеопат.


  Медицински лаборатории

  "Банов", медико-диагностична лаборатория
  Адрес: ул. "Дамян Груев" № 8-А, ет. 3
  Тел.: 952-63-36
  Раб. време: 7:30 - 19 ч.
  Клинична лаборатория, серология, имунология (хормони и туморни маркери), микробиология.
  Договор с НЗОК.

  "Медирс", медико-диагностична лаборатория
  Адрес (1) ж.к.Стрелбище, ул."Дедеагач" бл. 60А вх.В, партер; Тел./факс: 02/859-22-80, 0884-513744
  Адрес (2) ж.к. Надежда, ул."Хр. Силянов" 77, ДКЦ-VIII, ет.2; Тел.: 02/936-12-27 в.201, 0885-640957
  Раб. време: 8:00 - 20:00 ч.
  e-mail: medirs@mail.bg
  Страница: www.medirs.com
  Хематология, имунохематология, биохимия, микробиология, вирусология, паразитология, цитология

  "САНА", медицинска лаборатория
  Адрес: ул. "Българска морава" 83, пряка на ул. "Пиротска"
  Тел. 920-37-10, 829-39-12, 0887-858073
  Приемни:
  • ул. "Българска морава" 83, тел. 920-37-10
  • ж.к. Модерно предградие, бул. "Връх Манчо", бл. 2 вх. А, тел.: 927-19-25
  • ж.к. Люлин-6, бул. "Петър Дертлиев" № 90 (бивш "Добринова скала"), Търговски център, тел. 927-52-47
  • ж.к. Люлин-4, бл. 433, вх. Б, ет. 1, тел. 827-67-77
  • МЦ "Д-р Хаджигенчев", ул. "Ген. Ст. Тошев" 15-17, тел. 955-52-52
  • Частен педиатричен кабинет, ж.к. Стрелбище, ул. Майор Първан Тошев 12-14
  • ДКЦ - гр. Сливница
  • МДЛ "Хемотестмедикал", гр. Самоков, тел.: 0722-66870
  Web: www.sanalab-bg.com.
  Изследвания: ...

  "3V-Ro", Марияна Георгиева,
  Рентгенова медико-диагностична лаборатория

  Адрес: ул. "Люлин планина" 40
  Тел. 954-34-98, 952-64-20
  Раб. време: от понеделник до събота - лято 8:30-20 ч; зима 8-19 ч., неделя 10-16 ч.
  Ортопантомографски образни изследвания - Ортопантомография, Ортопантомография при отворена и затворена уста (за ТМС)
  Телерентгенографии на череп- Телерентгенография в лицева проекция;Телерентгенография в профилна проекция
  Интраорални сегментни рентгенографии - по бисектрисна техника; по паралелна техника; bite-wing техника
  Други центражи - рентгенография по Симпсън (аксиална рентгенография в оклузия); екстраорална рентгенография на долна челюст в коса проекция; рентгенография по Бело; рентгенография на шийни прешлени; рентгенография с центраж околоносни кухини; рентгенография на носни кости; рентгенография на китка (лицева и профилна проекция)
  Консултант: проф. д-р Личо Величков, д-р Д. Йовчев
  Компютърна томография (CBCT)


  Диагностично-консултативни центрове

  ДКЦ II - София ООД
  Адрес: ул. “Хан Крум” № 1
  Тел.: 987-34-02, -03, 987-27-47 - управител

  ДКЦ-III-София ООД
  Адрес: ул. “Искър” 22
  Тел.: 987-52-56-регистратура, 986-50-24-управител

  Медицински център IV-София ООД
  Адрес: бул. "Ал. Стамболийски" № 48
  Тел.: 981-73-27

  ДКЦ-V-София ООД
  Студентски град, ул. “Арсо Пандурски” № 8
  Тел. централа: 862-91-56

  ДКЦ-VI - София ООД
  Адрес: 1309 София, ул. “Коньовица” № 65
  Тел.: 9213-200-информация, 822-31-73 - управител, факс 822-31-11
  С отлична оценка от акредитация за пет години.
  Договор с НЗОК.
  Web:http://www.dcc6.org
  Специализирани кабинети: Кардиология, Ендокринология, Офталмология и детска офталмология, Оториноларингология, Хирургия, Дерматология и венерология, Неврология, Психиатрия, Акушерство и гинекология, Ревматология, Гастроентерология, Белодробни болести, Вътрешни болести, Ортопедия и травматология, Хематология, Урология, Педиатрия, Алергология, Детска алергология, Клинична лаборатория, Рентген и ехография, Мамография, Физиотерапия и рехабилитация.
  Изследвания: 12-канален ЕКГ запис, велоергометър, ехокардиография; Холтер ЕКГ и RR; Ехографско изследване на щитовидната жлеза; Функционално изследване на дишането; Компютърна периметрия; Плеоптика и ортооптика; Електрокоагулация; Иригография; Хормонални изследвания; Туморни маркери; Колпоскопия; Коремна ехография; Лазертерапия; Психотерапия; Електротерапия; Доплер; Ректоскопия; Фиброгастроскопия; Мамография; Изследване на костна плътност.

  ДКЦ-VII-София ООД
  Адрес: бул. “Кн. Мария Луиза” № 191
  Тел.: 831-71-98

  ДКЦ VIII-София ООД
  ж.к. Надежда, ул. “Христо Силянов” № 77
  Тел.-централа: 936-12-27

  Медико-стоматологичен център IX София ООД
  Адрес: ул. “Христо Батанджиев” № 60
  Тел.: 936-70-76, 936-75-54

  ДКЦ-X-София ООД
  Адрес: бул. "Ал. Стамболийски" № 186
  Тел.: 821-91-97, 821-7153-рег., факс: 822-35-25

  ДКЦ-XI-София ООД
  Адрес: ул. “Цар Симеон” № 145
  Тел.: 931-80-48 - информация

  ДКЦ-ХII-София ООД
  Адрес: ж.к. Люлин-9, ул. “Кореняк” 17
  Тел.: 927-60-02, -04, -09

  ДКЦ-ХIII-София ООД
  Адрес: ул. “Димитър Хаджикоцев” 20, кв. Лозенец
  Тел.: 866-24-15, 866-54-12

  ДКЦ-ХIV-София ООД
  Адрес: ул. "Д-р Стефан Сарафов" № 7
  Тел.: 952-37-75

  ДКЦ-ХV-София ООД
  Адрес: общ. Изгрев, ул. “Никола Габровски” №20
  Тел.: 962-49-46

  ДКЦ-ХVI-София ООД
  Адрес: кв. Ботунец, ул. "Иван Щонев" 2 Тел.: 994-36-77

  Медицински център ХVI-София ООД
  Адрес: ул. "Дамян Груев" № 8А
  Тел.: 952-25-97, 952-67-32-регистратура; 952-25-97-управител

  ДКЦ-ХVII-София ООД
  Адрес: бул. “Евлоги Георгиев” 108
  Тел.: 944-15-82-регистратура, 944-41-49-централа

  ДКЦ-XVIII-София ООД
  Адрес: ул. “Емануил Васкидович” № 51
  Тел. централа: 847-03-21; рег.: 847-19-14

  ДКЦ-ХХ-София ООД
  Адрес: ул. “Ген. Ст. Тошев” 15-17
  Тел.: 855-30-59

  ДКЦ-ХХI-София ООД
  Адрес: ул. “Монтевидео” № 21, кв. Овча купел, до Нов Български Университет
  Тел.: 9555-818

  ДКЦ-ХХII-София ООД
  Адрес: ул. “Николай Коперник” № 9
  Тел.: 872-02-76

  ДКЦ-XXIII ООД
  Адрес: ж.к. Хаджи Димитър, ул. “Клисура” № 20
  Тел.: 945-74-29

  ДКЦ-ХХIV-София ООД
  Адрес: ж.к. Надежда, ул. “Ген.Никола Жеков” № 3
  Тел.: 898-12-01 - централа

  ДКЦ-ХХV-София ООД,
  Младост 3, бул. “Свето преображение” № 20
  Тел.: 9767-500 - регистратура

  ДКЦ-XXVIII-София ООД
  Адрес: ж.к. Дружба, ул. “Илия Бешков” № 1
  Тел.: 979-08-22-централа, 979-13-61-регистратура

  ДКЦ-ХХIХ-София ООД
  Адрес: кв. Гоце Делчев, ул. “Георги Измирлиев” № 8
  Тел.: 958-24-48, 958-24-64, 958-24-66

  ДКЦ-ХХХ-София ООД
  Адрес: ж.к. Обеля 2
  Тел.: 934-38-75

  ДКЦ “Св. ев. Лука”
  Адрес: бул. “Евлоги Георгиев” 108
  Тел.: 943-33-50, централа 943-32-43

  Медицински център по детски болести
  ул. Найден Геров № 2
  Тел.: 8154-239, 952-18-14-администрация


  Manolo

  Болници

  МБАЛСМ “ПИРОГОВ”
  1612 София, бул. “Тотлебен” № 21,
  тел.: 9154-411
  Регистратура: 9154-213

  Военно-медицинска академия
  1431 гр. София, ул. Св. Георги Софийски № 3
  тел. централа 9226-000, бърза помощ 9225-543

  СБАЛ по очни заболявания "Дъга"
  Адрес: ж.к. Лагера, ул. "Боговец", бл. 48
  Тел.: 950-31-50, 0888-402686
  Лазертерапия на глаукома и заболявания на очно дъно - диабет, дегенерация на ретината. Хирургия на катаракта чрез ултразвук и мека леща и стандартна операция с твърда леща; кератопластика, пластични операции на клепачи. Договор с НЗОК.

  Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III"
  1233 София, бул. “Кн. Мария-Луиза” № 108
  тел.: 932-32-32-регистратура, 932-24-85-директор

  Университетска болница “Лозенец”
  1407 София, кв. Лозенец, ул. “Козяк” 1
  тел.: 960-76-07

  Държавна кардиологична болница
  1309 София, ул. “Коньовица” 65
  тел.: 9211-582-централа

  Болница “Св. Екатерина”
  1431 София, ул. “Св. Георги Софийски” 1
  тел.: 951-58-18

  Болница "Токуда"
  1407 София, бул. "Никола Вапцаров" 51Б
  тел.: 4034-000 - централа, 4034-900 - информация

  Болница "Доверие"
  1632 София, кв. Овча купел 2, квадрант 18
  тел: 4036-100, факс: 956-01-14

  СБАЛ по неврология и психиатрия “Св.Наум”
  1113 София, бул. “Цариградско шосе”,
  4-ти километър, тел.: 97021

  САГБАЛ "Д-р Щерев"
  Адрес: 1330 София, ж.к. Красна поляна, ул. "Христо Благоев" № 25-31
  Тел.: 920-09-01

  I САГБАЛ "Св. София"
  ж.к. “Красна поляна”, ул. “Михалаки Ташев” 2
  тел.: 920-20-31 / до 38

  II САГБАЛ “Шейново” 1504 София, ул. “Шейново” 19 тел.: 9659-422-регистратура, 9659-452-информация

  САГБАЛ “Майчин дом”
  1431 София, ул. “Здраве” 2
  тел.: 9172-200-регистратура, 917-22-33-директор

  СБАЛ по белодробни заболявания “Св. София”
  1431 София, бул. “Акад. Иван Гешов” 19
  тел.: 8054-210

  УСБАЛЕ“Акад. Иван Пенчев” (ендокринология)
  1431 София, ул. “Здраве” № 2
  тел.: 895-60-00

  СБАЛ по лицево-челюстна хирургия
  1431 София, ул. “Св. Г. Софийски” 1, Стоматологичен факултет, ет. 11
  тел.: 954-48-82-централа, 952-60-01-управител

  СБАЛ по онкология
  1756 София, ул. “Пловдивско поле” 6
  тел.: 807-61-00, регистратура

  УСБАЛ по ортопедия и травматология “Проф. Бойчо Бойчев”
  1614 София, бул. “Никола Петков” 56
  тел.: 8181-500

  МБАЛ “Св. Анна”
  1784 София, ул. “Акад. Евгений Павловски” 1
  тел.: 9759-000, регистратура 9759-141

  МБАЛ “Царица Йоанна”
  1504 София, ул. “Бяло Море” 8
  тел. 9432-170, регистратура 9432-203

  МБАЛ “Александровска”
  1431 София, ул. “Св. Георги Софийски” 1,
  тел.: 92301, 951-69-96

  Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания
  1504 София, ул. "Бяло Море" 8
  Тел.: 930-70-28, 930-70-36

  Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа
  Адрес: 1330 София, бул. "Възкресение" 1-В
  Тел.: 828-48-81, 828-18-69
  e-mail: cpcentresof@info.unacs.bg
  Страница: www.cpcentresof-bg.com
  Съвместно с разкрития към болницата център за детска неврорехабилитация се обслужват както деца с церебрална парализа, така и деца с други невро-мускулни увреждания (акушерски парези, спина бифида, тортиколис, сколиози, мускулни дистрофии, левкодистрофии, спинални и неврални мускулни атрофии, метаболитни и генетични заболявания), деца с отклонения в говорното и психичното развитие и деца с епилепсия.

  СБАЛ по детски болести "Княгиня Евдокия"
  1431 София, бул. "Акад. Иван Гешов" 11
  Тел.: 952-38-40 /до -44
  Отделения по кл. рехабилитация:
  гр. Банкя, ул. "Шейново" 8,
  Тел.: 997-72-83

  СБАЛ по инфекциозни болести "Проф. Иван Киров"
  1431 София, бул. “Акад. Иван Гешов” 17
  тел.: 952-28-69, 952-37-80 (централа)

  Първа МБАЛ
  1000 София, бул. “Патриарх Евтимий” 37
  тел. 805-92-05

  Втора МБАЛ
  1202 София, бул. “Христо Ботев” 120,
  тел. 9158-500, приемно отделение: 832-31-37

  Четвърта МБАЛ
  1606 София, бул. “Македония” № 38
  тел.: 953-24-85

  Пета МБАЛ
  1233 София, бул. “Ген. Столетов” 67-А
  тел.: 9268-100

  Обл. диспансер за кожно-венерически забовявания без стационар
  1404 София, ул. “Георги Измирлиев” № 8
  тел. 958-17-23-регистратура, 958-17-25-управител

  Обл. диспансер за пневмофизиатрични заболявания
  1000 София, ул.”Кирил и Методий” № 78
  тел. 983-27-76-регистратура, 983-10-49-управител

  Обл. диспансер за психиатрични заболявания
  1000 София, ул. “Екзарх Йосиф” № 59
  тел.: 981-12-25-регистратура, 981-60-61-управител, 986-74-02 - спешно

  Обл. диспансер по онкология
  1784 София, ул. “Акад. Андрей Сахаров” 1
  тел. 975-35-35-централа

  Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс
  1000 София, бул.”Васил Левски” 54
  тел. 988-59-05

  Национален център по заразни и паразитни болести
  1504 София, бул. “Янко Сакъзов” 26
  тел.: 944-69-99

  Национален център по хигиена
  1431 София, бул. “Акад. Иван Гешов” 15
  тел.: 805-62-00

  Национален център по кръвопреливане
  1202 София, ул. “Братя Миладинови” 112
  тел.: 921-04-70

  Столично ХЕИ
  1504 София, ул. "Враня" 20
  тел.: 813-04-00 (централа)

  Съкращения:
  СБАЛ - специализирана болница за активно лечение
  МБАЛ - мнотопрофилна болница за активно лечение


  © Copyright 2011 Агенция "МЕРЛИН" 
  Информацията на тази страница е събрана и обработена от Агенция "МЕРЛИН". Тя не може да бъде копирана и тиражирана под каквато и да било форма без съгласието на агенциятя (за справка: "Закон за авторското право и сходните му права", Чл. 11(1))

  eXTReMe Tracker